Rekrutacja Erasmus

Rekrutacja ERASMUS+ w roku szkolnym 2023/2024

Rozpoczynamy realizację projektu w ramach programu Erasmus+. W bieżącym roku szkolnym 2023/2024 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 57 381,00 euro na realizację dodatkowych praktyk zawodowych i szkolenia Job shadowing dla nauczycieli. Projekt będzie obejmował proces rekrutacji, przygotowania kulturowo-językowego grupy, mobilność- staż zagraniczny w formie praktyki zawodowej na Cyprze oraz upowszechnianie rezultatów projektu w społeczności lokalnej i zagranicznej.

Cele projektu do zrealizowania są powiązane ogólnymi priorytetami politycznymi programu Erasmus+: włączeniem i różnorodnością, zrównoważeniem środowiskowym, edukacją cyfrową oraz uczestnictwem w życiu demokratycznym, przedsiębiorczością i wielojęzycznością. Ilość miejsc :14. Lista rezerwowa 6 uczniów.

Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wnikliwe zapoznanie się z materiałami upowszechniającymi na stronie szkoły w zakładce Erasmus+ z poprzednich projektów. Instrukcja dla zainteresowanych kandydatów w tym roku szkolnym znajduje się w zakładce Erasmus + / Rekrutacja /Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000121797 na stronie ZSTiO 2.

Aby wziąć udział w rekrutacji prosimy o przygotowanie:
-krótkiej notatki z prezentacją własnej kandydatury na staż w języku polskim i w j.angielskim oraz ciekawe zdjęcie własne (każdy plik podpisany imieniem, nazwiskiem i klasą np. NOWAK_4E_notatka).
-filmu z argumentami dlaczego chcecie wziąć udział w takim projekcie (do 3 min) prosimy podpisać NOWAK _4E_ film i przesłać na elozowska@icloud.com w temacie wpisać NOWAK _4E_ Rekrutacja.

Przesłane do 15.12.2023 notatki, zdjęcie i film będą stanowić element oceniany wg Regulaminu Rekrutacji 2023/24.

Wnioski wypełnione w wyznaczonych rubrykach przyjmowane będą do 15 grudnia 2023r. przez wychowawców klas i przekazane do koordynatora.

W dniu 20.12.2023 o godz. 11.30-12.00 w sali 22 odbędzie się test z języka angielskiego .

Wyniki oraz ostateczna lista uczniów na dodatkową praktykę zagraniczną na Cyprze w maju roku 2024 będzie podana 03.01.2023 r o godz 15.00 na tablicy ogłoszeń szkolnych.

Udział w rekrutacji będą brane pod uwagę tylko poprawnie podpisane pliki i dokumenty przesyłane elektronicznie.

Informacja dotycząca prywatności w programach Erasmus+ i EKS 2021-2027 zamieszczona jest na stronie Komisji Europejskiej: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement

Edyta Łozowska
Koordynator Erasmus+