zasady współpracy rodzic

 

Marcin Kręgiel – psycholog szkolny

poniedziałek    15:00 - 18:00

wtorek    8:30 - 12:30

środa    8:30 - 12:30   
zasady współpracy rodzic
zasady współpracy uczen

 


 

MAŁGORZATA GĄDEK – PEDAGOG SPECJALNY

poniedziałek   07:30 - 8:00
08:45 – 09:50
13:05 – 13.20

wtorek   07:30 – 09:50
10:35 – 12:20

środa   07:30 -10:40
13:05 - 13:20

czwartek   8:45 – 10:10
11:25 – 12:30

piątek   07:30 – 08:40
10:40 – 11:40
14:55 – 15:30

 


 

EWA KACZOR – PEDAGOG SZKOLNY

poniedziałek   9:00 – 9.45
11:30 – 16:00

wtorek   9:00 – 14:00

środa   9:00 – 10.40
12:20 – 14.00

czwartek   8:00 – 9.50
10.40 – 12.20
13.20 – 16.00

piątek   10:00 – 12.00


 

EWA PODEMSKA – PEDAGOG SZKOLNY

poniedziałek   8.45 -16.45


 

AGNIESZKA SZCZERBA– PEDAGOG SZKOLNY (BIBLIOTEKA)

poniedziałek   12 - 18 (dyżur pedagoga szkolnego)

wtorek   8 -13 (dyżur pedagoga szkolnego)

 


 

UWAGA!
Czasem jesteśmy na zastępstwie lub prowadzimy lekcje, zapytaj na portierni, gdzie nas znaleźć.
Konsultacje w innych godzinach możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Prosimy o informację przez dziennik elektroniczny.

 


 

Działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane w naszej szkole mają na celu, zgodnie z Programem wychowawczo-profilaktycznym, szeroko pojęte: wsparcie, poradnictwo i pomoc wychowawczo-terapeutyczną.

W zespole pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m.in.:

 1. Prowadzimy działania diagnostyczne i rozpoznajemy indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów.
 2. Prowadzimy różnorodne działania (zajęcia wychowawcze, indywidualne konsultacje, porady dla uczniów i rodziców) mające na celu pomoc w przypadku zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce, trudności wychowawczych, indywidualnych problemów szkolnych lub życiowych.
 3. Wspieramy uczniów uzdolnionych, pomagamy w ukierunkowaniu ich drogi szkolnej.
 4. Tworzymy model systemowej pomocy we współpracy z nauczycielami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.
 5. Współpracujemy z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły (m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, policja, straż miejska, ośrodki pomocy społecznej, sądy, kuratorzy nieletnich) w zakresie zapobiegania trudnościom, wspomagania w rozwiązywaniu problemów, ukierunkowania wsparcia rodziny.
 6. Udzielamy pomocy rodzicom w różnorodnych trudnościach wychowawczych i edukacyjnych ich dzieci.
 7. Udzielamy pomocy materialnej w zakresie stypendiów i wyprawki szkolnej.
 8. Udzielamy porad i konsultacji w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów klas maturalnych.

 

Drogi uczniu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego lub psychologa, gdy:

 • nie radzisz sobie z nauką,
 • masz problemy osobiste lub rodzinne,
 • czujesz się źle w szkole lub w swojej klasie,
 • nie potrafisz nawiązać kontaktu z rówieśnikami,
 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej,
 • chciałbyś zająć się pracą profilaktyczną na terenie szkoły,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

 

 

Drodzy rodzice!

Zwróćcie się do pedagoga lub psychologa szkolnego po pomoc, gdy:

 • czujecie, że nie potraficie dotrzeć do swojego dziecka,
 • macie kłopoty wychowawcze z dzieckiem, niepokoją was pewne zachowania,
 • Wasze dziecko nie chce chodzić do szkoły,
 • macie trudną sytuację materialną i nie wiecie, gdzie szukać pomocy,
 • macie trudną sytuację rodzinną, która może mieć poważny wpływ na zachowanie waszego dziecka,
 • macie ciekawe propozycje poprawy jakości pracy szkoły w zakresie działań wychowawczo–profilaktycznych.