Procedury ZSTiO Nr 2 obowiązujące w czasie pandemii    
- obowiązują od 1 września 2021r.   pdf
Procedura szczegółowa w przypadku podejrzenia u pracownika
lub ucznia zakażenia COVID-19
  pdf

 

Mam covid

 

 

2020 08 29 10 zasad dla ucznia mini

 

 

2020 08 29 10 zasad dla ucznia mini 

 

 

2020 08 29 10 zasad dla ucznia mini

 

 

2020 08 29 10 zasad dla ucznia mini

 

 2020 08 29 10 zasad dla ucznia mini

 

 

2020 08 29 10 zasad dla ucznia mini

 

2020 08 29 10 zasad dla ucznia mini

 

2020 08 29 10 zasad dla ucznia mini

 

2020 08 29 10 zasad dla ucznia mini

 

2020 08 29 10 zasad dla ucznia mini

 

2020 08 29 10 zasad dla ucznia mini

 

2020 08 29 10 zasad dla ucznia mini

 

2020 08 29 10 zasad dla ucznia mini

 

2020 08 29 10 zasad dla ucznia mini

 

2020 08 29 10 zasad dla ucznia mini