Technik robotyk obsługuje i programuje roboty przemysłowe, steruje ruchem tych robotów oraz planuje zadania w ramach robotyzacji procesów produkcyjnych.

Technik robotyk może pracować w branżach: motoryzacyjnej, maszynowej, elektronicznej i komputerowej, spożywczej, metalurgicznej, chemicznej i farmaceutycznej, w przemyśle drzewnym i celulozowo-papierniczym oraz obronnym i lotniczym.

 Zawód o szczególnym zapotrzebowaniu na pracowników na krajowym rynku pracy i istotnym w województwie śląskim - www.kuratorium.katowice.pl

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

ELM.07.Montaż, uruchamianie iobsługa systemów robotyki
- obsługa i eksploatacja robotów przemysłowych,
- programowanie robotów przemysłowych,
- konserwacja i diagnostyka układów robotów przemysłowych.

ELM.08.Eksploatacja iprogramowaniesystemów robotyki
- obsługa i eksploatacja robotów przemysłowych,
- programowanie robotów przemysłowych,
- konserwacja i diagnostyka układów robotów przemysłowych.

KARIERA ZAWODOWA:
Technik robotyk może pracować w firmach projektujących, instalujących oraz wykorzystujących roboty przemysłowe. Absolwent może również kontynuować naukę na uczelniach wyższych na kierunkach technicznych.