Technik programista zajmuje się projektowaniem, programowaniem i testowaniem programów komputerowych, w tym aplikacji webowych. Potrafi też administrować bazami danych, projektować elementy graficzne wykorzystywane w witrynach komputerowych i aplikacjach komputerowych.

Zawód o szczególnym zapotrzebowaniu na pracowników na krajowym rynku pracy i istotnym w województwie śląskim - prawo.sejm.gov.pl

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
- tworzenie i administracja stronami internetowymi
- tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych
- programowanie aplikacji internetowych
- tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
- projektowanie, programowanie i testowanie zaawansowanych aplikacji webowych
- projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych;
- projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych

KARIERA ZAWODOWA:
Technik programista może znaleźć zatrudnienie jako programista na stanowiskach front – Edn developer, jak i back – end developer aplikacji internetowych, programista gier i aplikacji desktopowych oraz mobilnych, administrator hostingów internetowych, grafik komputerowy, webmaster.