Projektuje wykonuje i montuje instalacje automatyki. Do jego obowiązków należy również uruchamianie instalacji automatyki, obsługiwanie jej, dokonywanie przeglądów i napraw.
Praca automatyka może mieć charakter indywidualny, lecz znacznie częściej będzie to praca w zespole, niejednokrotnie zmianowa. Charakter będzie zależny od profilu pracy zakładu.
Technik automatyk pracując w zakładzie odpowiada za utrzymanie ruchu zakładu (ciągłości procesu).

 Zawód o szczególnym zapotrzebowaniu na pracowników na krajowym rynku pracy i istotnym w województwie śląskim - prawo.sejm.gov.pl

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
- montowanie układów automatyki przemysłowej
- uruchamianie układów automatyki przemysłowej
- obsługa układów automatyki przemysłowej

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej
- organizowanie prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej
- wykonywanie czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej
- wykonywanie czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej

KARIERA ZAWODOWA:
Technik automatyk może pracować w firmach projektujących oraz instalujących systemy automatyki, a także we wszystkich nowoczesnych zakładach produkcyjnych zajmując się utrzymaniem ruch zakładu. Paleta miejsc, w których absolwent tego kierunku znajdzie pracę jest praktycznie nieograniczona – począwszy od mikro przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, oraz remontami, a kończąc na wielkich korporacjach projektujących elementy układów automatyki.