Eksploatuje instalacje i urządzenia do wytwarzania, dystrybucji i przesyłania energii cieplnej i elektrycznej.
Praca ma charakter zespołowy. Wymaga komunikowania się z innymi pracownikami bezpośrednio lub za pomocą środków technicznych, takich jak telefon, sieć komputerowa, sieć przywoławcza.
Technik energetyk odpowiada za bezawaryjną, ciągłą dostawę energii elektrycznej do krajowej sieci energetycznej.

Zawód o szczególnym zapotrzebowaniu na pracowników na krajowym rynku pracy i istotnym w województwie śląskim -prawo.sejm.gov.pl

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych
- montowanie i uruchamianie urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej
- wykonywanie konserwacji oraz przeglądów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i energii cieplnej
- wykonywanie pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i energii cieplnej

ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych
- montowanie i uruchamianie urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
- wykonywanie konserwacji oraz przeglądów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej
- wykonywanie pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej

KARIERA ZAWODOWA:
Technik energetyk może pracować w elektrowniach, zakładach zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej oraz zakładach produkcyjnych wytwarzających elementy elektroenergetyki oraz w zakładach remontowych energetyki.