Przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia, projektuje i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi. Tworzy i administruje strony internetowe i bazy danych.
Samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale ma częsty kontakt z innymi pracownikami w firmie, zarówno bezpośredni, jaki i za pośrednictwem mediów komunikacyjnych.
Posługuje się różnymi urządzeniami: komputer, drukarka, ploter, skaner, rzutnik.

Zawód o istotnym zapotrzebowaniu na pracowników na rynku pracy w województwie śląskim - prawo.sejm.gov.pl

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
- przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
- administrowanie systemami operacyjnymi
- serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej
- przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
- tworzenie i administracja stronami internetowymi
- tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych
- programowanie aplikacji internetowych
- tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią

KARIERA ZAWODOWA:
Technik informatyk może pracować w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci), a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.