Kursy/szkolenia rozwijające kompetencje miękkie i językowe


Kształcenie zawodowe powinno dawać uczniom możliwość zdobycia takich kompetencji, które zapewnią im dobry start na rynku pracy, nie tylko poprzez umiejętności techniczne, ale także społeczne i personalne, w tym:

 • kreatywność
 • przedsiębiorczość
 • umiejętność pracy w zespole i zarządzania czasem
 • umiejętność komunikacji.

 

Zakłada się więc, że uczeń może wziąć w ramach projektu udział w jednym wybranym szkoleniu z kompetencji miękkich ok. 16 godzin lub języka obcego zawodowego ok 60 godzin.

 • Możliwe proponowane szkolenia z kompetencji miękkich:
 • Proaktywne zarządzanie swoją karierą zawodową
 • Pewność siebie w pracy i środowisku
 • Automotywacja - sztuka osiągania celów zawodowych i życiowych
 • Zarządzanie emocjami i stresem z elementami inteligencji emocjonalnej
 • Jak występować publicznie, zabierać głos w dyskusji, prezentować własne zdanie
 • Komunikacja i współpraca w zespole
 • Zarządzanie czasem, czyli planowanie i organizacja pracy własnej.