IMG 3112

W dniu 21 czerwca 2019 r. nauczyciele Aneta Nowak, Agnieszka Mularczyk i Mariusz Sendor przedstawili na Radzie Pedagogicznej relacje z dwu pobytów w Sewilli. Ich sprawozdania były związane z dwoma pobytami – w kwietniu 2018 i 2019 - nauczycieli – zawodowców w hiszpańskim mieście i partnerskiej szkole w ramach realizacji międzynarodowego projektu „Zawodowcy z pasją. Erasmus+”.

Nauczyciele uczestniczący w tym projekcie współpracowali ze szkołą w Salesianos Santisima Trinidad w Sewilli. Uczestniczyli tam w zajęciach szkolnych: teoretycznych i praktycznych, samodoskonaleniu i samokształceniu, w edukacji regionalnej, kulturowej i językowej. Poznali nowatorskie metody stosowane w nauczaniu zawodowym, doskonale wyposażone pracownie zawodowe oraz interesujące rozwiązania technologiczne. Cele zostały zrealizowane. Były to kolejno: doskonalenie umiejętności uczenia się nauczycieli pracujących w ZSTiO Nr 2 w Katowicach, podniesienie poziomu kompetencji społecznych, językowych i kulturowych, rozwój praktycznych umiejętności odpowiednich dla obecnej pracy i rozwoju zawodowego kadry edukacyjnej i zarządzającej, wymianę doświadczeń w stosowaniu innowacyjnych koncepcji nauczania dla nauczycieli ekonomistów (I grupa),wymianę doświadczeń w stosowaniu innowacyjnych koncepcji nauczania dla nauczycieli przedmiotów informatycznych, elektrycznych i energetycznych (II grupa),rozwój inicjatywy i przedsiębiorczości, podniesienie poziomu kompetencji w zakresie ICT i wykorzystywania narzędzi informatycznych, poznanie systemu edukacji zawodowej w Hiszpanii, poznanie przykładów dobrej praktyki, nawiązywanie bezpośredniej współpracy międzynarodowej, podniesienie kompetencji w zakresie języka obcego, rozwój osobisty poprzez edukację międzykulturową, doposażenie w wiedzę praktyczną w zakresie nowych metod planowania i organizowania pracy, nabycie wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania nowych metod pracy, podejść, technik nauczania oraz pracy z uczniem. 

 

 

 

2019 09 17 erazmus prezent