akademia

W dniu 15 grudnia 2022 r. społeczność szkolna upamiętniła wydarzenia sprzed 41. lat. Muzyczno-teatralne widowisko przywołało tragiczne obrazy z 16 grudnia 1981 r. oraz przybliżyło walkę o pamięć pomordowanych podczas pacyfikacji Kopalni "Wujek".