konferencja

18 marca nasza szkoła miała przyjemność w uczestniczeniu w konferencji, która otwiera cykl przygotowań do kolejnego Turnieju Ekologicznego Debat Oksfordzkich w kolejnym roku szkolnym. Nasi debatanci mieli możliwość podzielenia się swoją wiedzą z zakresu transformacji klimatycznej, a ich opiekunka wiedzą na temat debaty oksfordzkiej. Konferencja odbyła się w Pałacu Młodzieży i miała na celu zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne oraz na to jak można o nich dyskutować w oparciu o debatę oksfordzką.