zawodowcy

W dniu 12.09.2023 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Śląskie. Zawodowcy", w którym nasza szkoła brała udział.
Projekt „Śląskie. Zawodowcy” jest obecny w ZSTiO Nr 2 już cztery lata. Uczniowie mieli możliwość, w tym czasie, brać udział w stażach zawodowych oraz szkoleniach i kursach, podnosząc kompetencje zawodowe i zwiększając swoją konkurencyjność na rynku pracy.

36 uczniów odbyło staże zawodowe u pracodawców z zakresu programowania, tworzenia stron internetowych, wirtualnej rzeczywistości, HR, księgowości, controllingu, analiz ekonomicznych, a 57 uczniów odbyło kursy z zakresu: programowania w języku C++, obsługi wózka jezdniowego wraz z bezpieczną obsługą-wymianą butli gazowych, spawanie metodą TIG, Adobe Photoshop CC 2020, MikroTik MTCNA, programowania aplikacji internetowych w technologii React.js.
Dziękujemy Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Pani Elżbiecie Modrzewskiej i Panu Sławomirowi Duchowi za doskonałą współpracę.