MIKO

Było warto!

Tak w skrócie możemy podsumować wszelkie międzynarodowe aktywności naszych uczennic i uczniów.
30 października 2023 r. zaproszeni goście oraz szkolna społeczność poznała, jakie projekty realizujemy w szkole (Football makes history, Szkoła Polsko-Ukraińska, Confronting Memories, praktyki zawodowe na Malcie i Cyprze oraz job shadowing w Portugalii).

 

Wszyscy mogli udać się w podróż, nie tylko poznając miejsca, działania, ale również posłuchać i doświadczyć odczuć uczestników i uczestniczek projektów, w jaki sposób oni postrzegają świat - świat, który jest w ich rękach.
W uroczystości towarzyszył nam Mały Książę oraz jego podróże i poznawanie nowych planet, ludzi, osobowości. Bo realizacja projektów to wiedza, umiejętności, ale i integracja, tolerancja i przyjaźń. To otwieranie się na nowe. I - jak powiedziała dr Kamila Łabno-Hajduk z Kolegium Europy Wschodniej - może i nie mamy wpływu na decyzje polityczne, ale mamy wpływ na budowanie społeczeństwa, dbanie o więzi.
Możemy ten świat oswoić.
Gratulujemy jeszcze raz opiekunom oraz uczestnikom i uczestniczkom projektów - to ponad 50 osób zaangażowanych i chętnych do działania.